Qui som

L’AMPA: És l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes del Centre d’Ensenyament Infantil i Primària de l’escola La Benaula de Caldes de Malavella de la que formen part la totalitat dels pares d’alumnes o tutors legals que ho desitgin.


COM FUNCIONA: L’AMPA serà regentada per la Junta Directiva, formada per pares i mares que de forma voluntària, efectuen un conjunt de tasques per afavorir el bon funcionament de l’escola, i en tot el que es pugui als seus associats i donar suport en totes les accions requerides per la Direcció del centre i el Claustre de mestres que es puguin assolir. Aquesta Junta és elegida i aprovada per Assemblea General de socis de l’AMPA. Per treballar millor ens coordinem mitjançant comissions de treball.Des del començament del curs 2014-15 la Junta Directiva està formada per:

 • Morten Overgaad, president (amb fill a P4)
 • Yolanda Vélez Pérez, vicepresidenta (P4)
 • Lluís Marzábal Sors, tresorer (2n, 4rt i 6è)
 • Maria del Prado Moreno Sánchez, secretària 

 

COMISSIONS:

Menjador (menjador@ampalabenaula.com): 

 • David Lacoma (P4 i 4rt)
 • Carol Lacoma (1er i 3er)
 • Rosa Maria Pagès (P4 i 3er)
 • M. Àngels Mas (3er)
 • Sabina Jordan (P4 i 3er)

 

Extraescolars:

 • David Lacoma (P4 i 4rt)
 • Lluís Marzábal (2n, 4rt i 6è)

Llibres:

 • Anna Parra (3er)
 • Anna Salado (3er)
 • Sandra Torrent (2n)
 • Laia Centrich (P4 i 3er)
 • Carol Lacoma (1er i 3er)
 • Lluís Marzábal (2n, 4rt i 6è)

Pla Català de l’Esport:

 • David Lacoma (P4 i 4rt)
 • Josep Ma Lluch (1er, 3er i 5è)

Festes:

 •  Rosa Maria Pagès (P4 i 3er)
 • Estel Margarit (3er i 5è)
 • Ester Ponce (P5)

Construcció escola:

 • Joan Carles Marín (3er)
 • Anna Salado (3er)
 • David Lacoma (P4 i 4rt) 

Vestuari:

 • M. Àngels Mas (3er)

Loteria:

 • Mònica Ciurana (P4 i 4rt)

Aquae:

 • M. Àngels Mas (3er)

Web:

 • Sílvia Cabezas (P5)
 • Lluís Marzábal (2n, 4rt i 6è)

 

OBJECTIUS PRIORITARIS:

 1. Informar i seguir el procés de la construcció de l’escola nova, establint una reunió mensual o cada tres setmanes amb l’ajuntament.
 2. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte Socialització de llibres.
 3. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte del Pla Català de l’Esport.
 4. Organitzar, realitzar i valorar les festes.
 5. Organitzar i fer seguiment de les activitats extraescolars.

 

ALTRES OBJECTIUS DE L’AMPA:

a) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
c) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
d) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
e) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives.
f) Gestionar el servei de ludoteca i biblioteca del centre.
g) Cobrir les necessitats horàries dels pares amb el servei de permanència al centre: servei de bon dia, bona tarda,…
h) Oferir la distribució de llibres de text, xandalls, bates…
i) Fomentar activitats esportives en hores extraescolars.
j) Dotar a l’escola, en la mida del possible, d’equipaments i serveis necessaris per a millorar la funció pedagògica.
k) Subvencionar cada curs la compra de material didàctic i escolar que el professorat creu necessari.