Qui som

QUÈ ÉS L’AMPA: És l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes del Centre d’Ensenyament Infantil i Primària de l’escola La Benaula de Caldes de Malavella de la que formen part la totalitat dels pares d’alumnes o tutors legals que ho desitgin.

 

COM FUNCIONA: L’AMPA serà regentada per la Junta Directiva, formada per pares i mares que de forma voluntària, efectuen un conjunt de tasques per afavorir el bon funcionament de l’escola, i en tot el que es pugui als seus associats i donar suport en totes les accions requerides per la Direcció del centre i el Claustre de mestres que es puguin assolir. Aquesta Junta és elegida i aprovada per Assemblea General de socis de l’AMPA. Per treballar millor ens coordinem mitjançant comissions de treball.

La JUNTA està formada per:

 • Estel Margarit, presidenta
 • Yolanda Vélez Pérez, vicepresidenta
 • Toni Ubieto, tresorer
 • Maria del Prado Moreno Sánchez, secretària
 • Lídia Antonio, vocal
 • Esther Recasens, vocal
 • Emma Cebrian, vocal
 • David Lacoma, vocal
 • Toni Ubieto, vocal
 • Anna Fabregas, vocal
 • Estel Margarit, vocal
 • Sílvia Cabezas, vocal
 • Lluís Marzábal, vocal

 

COMISSIONS:

Representants pares Consell Escolar de Centre:

 • Lídia Antonio
 • Raquel Duran

Representant AMPA Consell Escolar Municipal:

 • Estel Margarit

Menjador i seguiment del monitoriatge:

 • Yolanda Vélez
 • Maria del Prado Moreno
 • Esther Recasens

Extraescolars:

 • David Lacoma
 • Toni Ubieto
 • Esther Recasens

Migdia Actiu i acollida matinal:

 • Yolanda Vélez
 • Maria del Prado Moreno
 • Toni Ubieto


Pla Català de l’Esport:

 • David Lacoma
 • Toni Ubieto

Festes:

 •  Anna Fabregas
 • Estel Margarit

Vestuari:

 • Estel Margarit

Loteria:

 • Yolanda Vélez
 • Toni Ubieto

Calendaris:

 • Maria del Prado Moreno
 • Emma Cebrian

Aquae:

 • Maria del Prado Moreno
 • Esther Recasens

Web i xarxes socials:

 • Sílvia Cabezas
 • Lluís Marzábal

 

OBJECTIUS PRIORITARIS:

 1. Informar i seguir el procés de la construcció de l’escola nova, establint una reunió mensual o cada tres setmanes amb l’ajuntament.
 2. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte Socialització de llibres.
 3. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte del Pla Català de l’Esport.
 4. Organitzar, realitzar i valorar les festes.
 5. Organitzar i fer seguiment de les activitats extraescolars.

 

ALTRES OBJECTIUS DE L’AMPA:

a) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
c) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
d) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
e) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives.
f) Gestionar el servei de ludoteca i biblioteca del centre.
g) Cobrir les necessitats horàries dels pares amb el servei de permanència al centre: servei de bon dia, bona tarda,…
h) Oferir la distribució de llibres de text, xandalls, bates…
i) Fomentar activitats esportives en hores extraescolars.
j) Dotar a l’escola, en la mida del possible, d’equipaments i serveis necessaris per a millorar la funció pedagògica.
k) Subvencionar cada curs la compra de material didàctic i escolar que el professorat creu necessari.