Objectius

 

OBJECTIUS PRIORITARIS:

  1. Informar i seguir el procés de la construcció de l’escola nova, establint una reunió mensual o cada tres setmanes amb l’ajuntament.
  2. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte Socialització de llibres.
  3. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte del Pla Català de l’Esport.
  4. Organitzar, realitzar i valorar les festes.
  5. Organitzar i fer seguiment de les activitats extraescolars.

 

ALTRES OBJECTIUS DE L’AMPA:

a) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
c) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
d) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
e) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives.
f) Gestionar el servei de ludoteca i biblioteca del centre.
g) Cobrir les necessitats horàries dels pares amb el servei de permanència al centre: servei de bon dia, bona tarda,…
h) Oferir la distribució de llibres de text, xandalls, bates…
i) Fomentar activitats esportives en hores extraescolars.
j) Dotar a l’escola, en la mida del possible, d’equipaments i serveis necessaris per a millorar la funció pedagògica.
k) Subvencionar cada curs la compra de material didàctic i escolar que el professorat creu necessari.