Acollida matinal

Servei Bon Dia

 

El servei d’acollida matinal (“Bon dia”) funciona tots els dies de 8 h a 9 h, a la mateixa escola.

Hi ha dues modalitats de servei: fixes i esporàdics.

Servei Acollida Matinal fixe: per poder fer ús d’aquest servei cal fer prèviament la preinscripció en aquesta mateixa web, a través de la pàgina de Alta Extraescolars. Un cop feta la preinscipció, el primer dia que porteu el nen o nena al servei les monitores us donaran un full que haureu d’omplir i fer constar les dades bancàries per a la domiciliació dels rebuts.

Servei Acollida Matinal esporàdic. No cal fer cap tipus de preinscripció prèvia. Només cal que porteu el vostre fill/a directament al servei al matí i pagueu a les monitores.

Preus curs 2020/21:
  • Preu fixe: 28 euros/mes
  • Preu esporàdic: 5 euros/dia

 

En el moment de l’entrada al Servei, haureu de dur la Declaració Responsable impresa i el full d’inscripció, emplenats i signats. En el cas que no disposeu d’impressora la monitora en tindrà d’impreses per tal que l’empleneu i signeu.

A l’esmentada Declaració trobareu tota la informació que cal que tingueu en compte a l’hora d’utilitzar el servei.

És imprescindible ser soci de l’AMPA per a poder accedir a aquest servei, en qualsevol de les dues modalitats.